דבקים וחומרי אטימה 3M

חומרי הדבקה ואטימה פוליאוריטנים חד רכיביים 3M

דבק 540 3M
דבק 540 חומר אטימה והדבקה 3M
דבק 560 3M
דבק 560 חומר הדבקה ואטימה חזק במיוחד 3M
דבק 590 3M
דבק 590 חומר הדבקה ואטימה לשמשות חזק במיוח

חומרי הדבקה ואטימה על בסיס MS פולימר 3M

MS פולימר 730 3M
MS פולימר 730 חומר אטימה והדבקה חד רכיבי 3M
MS פולימר 760 3M
MS פולימר 760 3M