דבקי ציאנואקרילט 3M

דבקים מהירים על בסיס ציאנואקרילט 3M

דבק 3M CA9
דבק 3M CA9
דבק 3M SF20
SF20 דבק מהיר דליל במיוחד
דבק 3M PR100
PR100 דבק מהיר צמיגות בינונית חזק במיוחד 3M
דבק 3M SI1500
SI1500 דבק מהיר ציאנו אקרילט צמיגות גבוהה 3M
דבק 3M CA40
CA40 הינו דבק ציאנו אקרילט בעל צמיגות גבוהה

מאיצים לדבקי ציאנואקרילט 3M

מאיץ לציאנואקרילט 3M
זרז לציאנו אקרילט 60 ML

מסיר דבק ציאנואקרילט (דיבונדר) 3M

מסיר דבק 3M AC68
מסיר דבק 3M AC68