דבקים על בסיס מים 3M

דבק מגע על בסיס מים 3M 1000NF
דבק מגע על בסיס מים 3M
1000NF
דבק מגע על בסיס מים 3M NF30
דבק מגע על בסיס מים 3M NF30