כפפות

כפפות הגנה מכנית
כפפות הגנה מכנית
כפפות נגד חתכים
כפפות נגב חתכים
כפפות נגד חום
כפפות נגד חום
כפפות ניטריל (חד פעמי 100 זוגות)
כפפות ניטריל (חד פעמי 200 י"ח )