משקפי גוגלס 71360 3M

משקפי גוגלס 71360 3M
71360

71360-00001 Fahrenheit Goggle- Indirect Pc Dx Coat

משקף גוגלס צמוד פנים נגד אבק חלקיקים וניתזים , מסגרת PVC נוחה, איכותית ועמידה.

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מידות זמן אספקה מס' יחידות מחיר סה"כ הוסף להזמנה
DE272967253
42.47
42.47
הוסף
*הזמנות מתחת ל400 ש”ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ”ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
פרטי המוצר
חומר מסגרת PVC
צבע עדשה שקוף
הגנת UVכן
ציפוי נגן קטמים כן
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.